Sunday, May 19, 2019
Home > News > ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ

ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2015 ਹੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਟਿਉਂਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *